Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị trấn Chũ

TT Chũ Lục Ngạn Bắc Giang
c2chulng.bacgiang@moet.edu.vn